Кулінський Володимир Леонідович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулінський Володимир Леонідович


Кулінський Володимир Леонідович

КУЛІ́НСЬКИЙ Володимир Леонідович (02. 11. 1968, Одеса) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2011). Закін. Одес. ун-т (1992), де відтоді й працює: від 2011 – проф. каф. теор. фізики. Осн. наук. дослідж. у галузі кри­тич. явищ і теорії фазових переходів, теорії динам. переходів у системах з неголоном. зв’яз­ками. Розвинув процедуру побудови каноніч. форми флуктуацій. гамільтоніану рідини.

Пр.: Bedeaux Collective behavior in the system of self propelling particles with kinematic constraints // Europhys. Lett. 2005. Vol. 71 (співавт.); The nature of the rectilinear diameter singularity // Physi­ca A. 2009. Vol. 388 (співавт.); On the relation between Vicsek and Kuramoto models of spontaneous synchro­nization // Там само. 2010. Vol. 389 (співавт.); Simple geometrical interpretation of the linear character for the Zeno-line and the rectili­near diameter // J. Phys. Chem. B. 2010. Vol. 114; The critical compressibility factor of fluids from the Global Isomorphism ap­proach // Там само. 2013. Vol. 139.

Статтю оновлено: 2016