Кулінченко Віталій Романович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулінченко Віталій Романович


Кулінченко Віталій Романович

КУЛІ́НЧЕНКО Віталій Романович (22. 02. 1939, м. Умань Київ., нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі ме­ханіки. Д-р тех. н. (1995), проф. (1996). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1962). Відтоді працював на вироб-ві; від 1967 – у Нац. ун-ті харч. технологій (Київ): від 1996 – проф. каф. про­цесів і апаратів харч. вироб-в та технології вироб-ва. Осн. напрям наук. дослідж. – тепломасообмін і гідродинаміка при ки­пінні бінар. і поліфазних суспензій орган. і неорган. походження зі змінними в часі і просторі теплофіз. параметрами.

Пр.: Интенсификация процесса уваривания утфелей. Москва, 1981 (спів­авт.); Основи наукових досліджень з гідравліки та гідравлічних машин: Навч. посіб. К., 1993 (спів­авт.); Гідравліка та гідравлічні машини в розрахунках і конструюванні: Навч. посіб. К., 1996 (спів­авт.); Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підруч. К., 2006; Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні: Навч. посіб. К., 2006 (спів­авт.); Тлумачно-термінологічний словник з гідроаеромеханіки. К., 2011 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016