Куліш Євген Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куліш Євген Олексійович


Куліш Євген Олексійович

КУЛІ́Ш Євген Олексійович (05. 11. 1931, с. Олександрівка, нині Ростов. обл., РФ – 21. 10. 2010, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1972), проф. (1987), чл.-кор. РАН (1979), акад. НАНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія України в галузі н. і т. (1998). Закін. Ростов. ун-т (1954). Працював 1954–57 у геол.-розв. партії Далекосхід. упр. Мінгео СРСР (Пд. Якутія, РФ). 1961–65 – зав. Хабаров. геол.-геофіз. лаб. (засн.; РФ) Далекосхід. геол. ін-ту АН СРСР; 1965–83 – дир. Далекосхід. НДІ мінерал. сировини (засн.; м. Хабаровськ). 1983–96 – зав. відділу рудних формацій, водночас 1985–88 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ; 1996–2010 – зав. відділу металогенії рудних формацій Ін-ту геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України (обидва – Київ). 1992–98 – заст. акад.-секр. Відділ. наук про Землю НАНУ. Вивчав геологію докембрію Алдан. і Укр. щитів, Ростов. виступу, докембрій. структур Далекого Сходу. К. по­глибив знання про рудні процеси як поліхронні та полігенні явища; досліджуючи метаморфогенне рудоутворення, здійснив формац. аналіз відповід. утворень, виявив джерела рудних речовин і рудоформуючих флюїдів; розкрив вплив різних геотектоніч. структур на особли­вості рудоутворення. Вивчав також мінерал. сировину Сх. Росії, України та світу, зокрема проаналізував її запаси, тенден­ції використання, вплив на цей процес НТП та екон. чинників.

Пр.: Кварциты архея в южной части Алданского щита. Магадан, 1964; Высо­­коглиноземистые метаморфические породы нижнего архея Алданского щита и их литология. Хабаровск, 1973; Осадочная геология архея Алданского щита. Москва, 1983; Формации метамор­фогенных рудных месторождений. К., 1986 (спів­авт.); Метаморфические комп­лексы восточной окраины и скло­на Украинского щита. К., 1990 (спів­авт.); Минеральные ресурсы Украины. Совре­­менные проблемы и факторы развития минерально-сырьевого комплекса Украины. К., 1992 (спів­авт.); Эндо­ген­ная марганценосность Украинского щита. К., 1994 (спів­авт.); Геохимия, минералогия, генезис и классификации месторождений урана. К., 2006 (спів­авт.); Топоминералогия и прогноз­но-поисковая модель вольфрамового оруденения Северного Кавказа. К., 2007 (спів­авт.); Экономическая геология марганцевых руд. К., 2007 (спів­авт.); Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа раннедокем­брийской истории Кривбасса. К., 2008 (спів­авт.). Літ.: Евгений Алексеевич Кулиш // ГЖ. 1992. № 3.

Статтю оновлено: 2016