Куліш Микола Полікарпович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куліш Микола Полікарпович


Куліш Микола  Полікарпович

КУЛІ́Ш Микола Полікарпович (08. 10. 1944, с. Полковниче Маньків. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1995), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2002). Закін. Київ. ун-т (1967), де відтоді й працює: заст. декана фіз. ф-ту (1980–84) і проректора з наук. роботи (1991–93), зав. каф. фізики функціон. матеріалів (від 1994). Досліджує модифіковані радіац. опроміненням матеріали на основі полімер. орган. се­редовищ, легованих метал. та вуглец. наноструктурами. Визначив осн. фіз. закономірності фотогенерац. та фототранспорт. процесів у шарах орган. напівпровідників, модифікованих на­нодомішками та радіац. опроміненням; довів можливість мо­дифікації біоактив. і конформац. характеристик препаратів за допомогою водорозчин. вуглец. структур; запропонував методи керування фіз. властивостями нанокомпозит. середовищ на основі орган. напівпровідників.

Пр.: Radiation damage to multi-walled carbon nanotubes and their Raman vib­rational modes // Carbon. 2006. Vol. 44; Radiation damage and Raman vibra­tional modes of single-walled carbon nanotubes // Chemical Physics Letters. 2007. Vol. 447; Kinetics of thermalization of electric charge carriers in organic mo­lecular semiconductоrs in strong electric fields // Physics of the Solid State. 2008. Vol. 50, № 7; Photostimulated processes in PVK-C60 nanocomposites // Mole­cular Crystals and Liquid Crystals. 2008. Vol. 497; Strength improvement of iPP/MWCNT nanocomposites // Polymer Com­posites. 2010. Vol. 31, № 1; Polyme­rization of C60 fullerene films under doping by indium atoms // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2011. Vol. 19.

Статтю оновлено: 2016