Куліш Сергій Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куліш Сергій Миколайович


Куліш Сергій Миколайович

КУЛІ́Ш Сергій Миколайович (16. 12. 1948, с. Комісарове Великобур­луц. р-ну Харків. обл.) – історик, педагог. Канд. істор. (1991), д-р пед. (2015) н. Закін. Харків. ун-т (1977). Відтоді перебував на службі в органах внутр. справ і викладав у Харків. пожежно-тех. уч-щі; від 1995 – доц. каф. украї­нознавства Харків. ун-ту. Наук. дослідження: історія України та сучас. світу, екон. історія, університет. освіта й Болон. процес.

Пр.: Педагогічна освіта в Харківсько­му національному університеті імені В. Н. Каразіна. Х., 2010; Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ – на початку ХХ століття. Х., 2013; Формування викладацького складу в Харківському університеті у ХІХ столітті // Пробл. підготовки сучас. вчителя: Зб. наук. пр. Вип. 8, ч. 2. Умань, 2013; Тенденції новаторства у пошуках моделі якісної педагогічної освіти в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського Імператорського університету) // Вісн. Луган. ун-ту. 2014. № 2(285).

Статтю оновлено: 2016