Кулішер Йосип Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулішер Йосип Михайлович


Кулішер Йосип Михайлович

КУ́ЛІШЕР Йосип Михайлович (01(13). 08. 1878, Київ – 17. 11. 1933, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – економіст. Син М. Кулішера. Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1900). Стажувався у Берліні, Відні, Ляйпцизі, м. Галле (Німеччина), вміщував публікації у нім. екон. журналах. Від 1905 – приват-доц., від 1918 – проф. каф. політекономії Петрогр. (згодом Ленінгр.) ун-ту; також викладав у Психоневрол. (від 1915 – проф.), Комерц. (від 1916 – проф.), Ленінгр. фінанс.-екон. (1930–31 – зав. каф. приклад. економіки) ін-тах та ін. ВНЗах. 1908 захистив магістер. дис. «Очерки из ис­­тории форм промышленности в Западной Европе с XIII по XVIII ст.» (офіц. опоненти – М. Туган-Барановський і М. Ковалевсь­кий). Досліджував екон. історію країн Зх. Європи (запропонував власну її періодизацію), розробляв істор.-еволюц. концепцію пром. прибутку з використанням категорії спожив. надлишку. М. Туган-Барановський критикував теор. погляди К., але водночас вважав його одним із най­кращих істориків госп-ва.

Пр.: Очерки по истории таможенной политики. С.-Пе­тербург, 1903; Эволю­ция прибыли с капитала в связи с раз­витием промышленности и торговли в Западной Европе: В 2 т. С.-Пе­тербург, 1906. Т. 1; 1908. Т. 2; Лекции по истории экономического быта Западной Евро­пы. С.-Пе­тербург, 1909; 1910; 1913; Петроград, 1916; 1922; Местное обложе­ние в иностранных государствах. Ч. 1–2. С.-Пе­тербург, 1911; 1913; История русского народного хозяйства. Т. 1–2. Москва, 1925–26; 2004; История эконо­мического быта Западной Европы. Мос­ква; Ленинград, 1926; 1931; Челябинск, 2004.

Літ.: Виноградов С. М. И. М. Кули­шер: Очерк жизни и творчества // Изв. С.-Пе­тербур. ун-та экономики и финансов. 1995. № 3–4.

Статтю оновлено: 2016