Култаєва Марія Дмитрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Култаєва Марія Дмитрівна

КУЛТА́ЄВА Марія Дмитрівна (02. 11. 1947, Харків) – філософ і соціолог. Д-р філос. н. (1991), проф. (1993), чл.-кор. НАПНУ (2016). Закін. Харків. ун-т (1970). Відтоді працює у Харків. пед. ун-ті (з перервою): 1993–96 – проф., від 2001 – зав. каф. філософії; 1984 і 1986 – доц. каф. філософії Маґдебур. вищої пед. школи (Німеччина); 1997–98 – проф. каф. соціології Ґдан. ун-ту (Поль­ща); водночас у Харків. ун-ті: 2001–09 – проф. каф. соціології. Наук. дослідж.: історія філософії, філос. антропологія, філософія освіти та політики, теор. соціологія.

Пр.: Философско-педагогические тенденции в современном идеализме. Х., 1988; Интерпретации проблем моло­дежи: западные концепции и вариан­ты. Х., 1989 (спів­авт.); Філософія освіти у пошуках нових перспектив: теоретичний конструктивізм та нове бачення педагогічної діяльності // Філос. заса­ди трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття. К., 2007; Німець­ка політологічна думка у пошуках мето­дологічного оновлення // ФД. 2008. № 5; Ідея світового суспільства та її трансфор­мації у теоретичних побудовах су­час­ної німецької теоретичної соціології // Методологія, теорія і практика соціол. аналізу сучас. сусп-ва: Зб. наук. пр. Х., 2009. Вип. 15.

О. П. Єфимець

Стаття оновлена: 2017