Кульберг Леонід Маркович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кульберг Леонід Маркович


Кульберг Леонід Маркович

КУ́ЛЬБЕРГ Леонід Маркович (15. 12. 1912, Київ – 08. 02. 1955, м. Саратов, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1944), проф. (1945). Закін. Київ. ун-т (1935). Працював н. с. (1935–41), зав. відділу (1944) Укр. НДІ харчування (Київ); доц. Ставропол. (1941–42) та Челябін. (1942–44) мед. ін-тів (обидва – РФ); від 1945 – у Саратов. ун-ті: від 1950 – зав. каф. аналіт. хімії. Осн. наук. праці присвяч. аналіт. хімії та орган. реагентам. Розробив ме­тоди мікрохім. аналізу харч. про­дуктів, зокрема визначення залишків алюмінію та цинку у харч. продуктах, міді і нікелю у маргарині тощо.

Пр.: Индикация боевых отравляющих веществ и защита пищевых продуктов, фуража и воды. К., 1941 (спів­авт.); Син­тезы органических реактивов. Москва; Ленинград, 1947; Органические реакти­вы в органической химии. Москва; Ле­нинград, 1950; Капельный анализ. Мос­ква; Ленинград, 1951 (співавт.); Новый индикатор для меркуриметрии // Завод. лаб. 1951. Т. 17, № 7 (співавт.); Новая высокоспецифическая дробная ре­ак­ция для открытия алюминия // Докл. АН СССР. 1951. Т. 77, № 2 (співавт.); К вопросу об эффекте утяжеления // Там само. 1952. Т. 85, № 6 (співавт.); Но­вый метод скорого микросинтеза органических реактивов для качественного анализа // УХЖ. 1952. Т. 18, вып. 5 (спів­авт.); К теории действия органических реактивов. Эффект утяжеления // Учен. зап. Саратов. ун-та. 1956. № 49 (спів­авт.).

Літ.: Леонид Маркович Кульберг: [Не­­кролог] // ЖАНХ. 1955. Т. 10, вып. 3.

Статтю оновлено: 2016