Кульжинський Сергій Климентійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кульжинський Сергій Климентійович


Кульжинський Сергій  Климентійович

КУЛЬЖИ́НСЬКИЙ Сергій Климентійович (20. 02(04. 03). 1867, м. Курськ, Росія – 20. 04. 1943, м. Лубни Полтав. обл.) – етнограф, колекціонер. Канд. фіз.-мат. н. Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві (1885–87), закін. фіз.-мат. відділ. Харків. ун-ту (1889). Пра­цював наставником-учителем у родині Скаржинських, 1890–1905 – вченим секр. та зав. Музею К. Скаржинської (с. Круглик біля Лубен на Полтавщині), колекція якого була передана до Полтав. краєзнав. музею. 1906–14 перебував у Італії та Швейцарії, працював у ред. часопису «За рубежом». У Лубнах: 1916 – викл. г-зії, 1917–30 – голова пед. ради та дир. шкіл; водночас 1921–23 – дир. Краєзнав. музею; від 1930 – в Учит. ін-ті: зав. каф. фізики й матема­тики. Автор «Программы для со­бирания народных писанок» (К., 1895) та монографії «Описание коллекции народных писанок» (Москва, 1899, вып. 1). Чл. Рос. геогр. т-ва (1893), геогр. та етногр. відділ. Моск. т-ва любителів природознавства, етногра­фії й антропології, Київ. т-ва при­родознавців. Вивчав природу Лубенщини, дослідив комах По­сулля, проводив археол. розкоп­ки в с. Хитці Лубен. пов. Полтав. губ. (1896).

Літ.: Супруненко О. До бібліографії праць С. К. Кульжинського // Полтав. археол. зб. 1994. Ч. 2; Його ж. Сергій Кульжинський – дослідник писанкарства, етнограф і музейник // Християн. старожитності Лівобереж. України: Зб. наук. пр. П., 1999.

Статтю оновлено: 2016