Культ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культ

КУЛЬТ (від лат. cultus – догляд, поклоніння) – пов’язані із віросповідними уявленнями віруючих (що сформовані у догматах релігійних, канонах, міфах, традиціях, правилах тощо) та виконані за допомогою специфічних предметів і символів у певній послідовності (системі) дії кліриків та спеціально навчених віруючих. Ці дії, як правило, спрямов. на вшанування, спонукання до виконання прохань, умилостив­лення чи виокремлення певних предметів, осіб, реал. або фантаст. істот, яким приписують надприродні властивості. Їхньою кінц. метою є задоволення реліг. потреб, а також регламентація побуту чи знакових подій життя суб’єктів культової діяльності. Завдяки розвитку церк. мист-ва реліг. К. може задовольняти й естет. потреби віруючих. Класифікація К. надзвичайно різноманітна, зокрема розрізняють магію (чаклунство), умилостив­люючий (пропиціал.), традиц., нетрадиц., конфесійно зорієнтов., специфіч. К. (залежить від особливостей божества чи яви­­ща та очікув. результату), К. пред­ків, родючості, святих, Верхов. істоти. Реліг. К. має тенденцію до етноконфес. зорієнтування, постійно апробовується на прак­тиці та за необхідності може модифікуватися. Культові дії зазвичай виконують у спец. міс­­цях, насамперед у культових спорудах (синагогах, церквах, костелах, мечетях, мандірах, пагодах, молитов. будинках та ін.). Відповідно до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991) в Україні богослужіння, реліг. обряди, церемонії та процесії дозволено без­­перешкодно проводити в культових будівлях і на прилеглій тер., у місцях паломництва, установах реліг. орг-цій, на кладовищах, у місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах та будинках громадян, а також в установах, орг-ціях і на підпр-вах з ініціативи їхніх труд. колективів і за згодою адміністрації. У деяких богослов. чи філос.-релігієзн. класифікаціях терміном «К.» позначають реліг. напрям специфіч. спрямованості, якому, як правило, притаманні деструк­тив. характер або ошуканство; у перенос. значенні – нереліг. чи псевдореліг. вшановування когось чи чогось (культ особи, грошей, розуму, культовий митець, твір мист-ва тощо).

О. Н. Саган

Стаття оновлена: 2016