Культура мікроорганізмів | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Культура мікроорганізмів


Культура мікроорганізмів

КУЛЬТУ́РА МІКРООРГАНІ́ЗМІВ – сукупність мікробів одного виду, вирощених на поживному субстраті. Найчастіше викорис­товують культури бактерій та грибів. Для отримання культур вірусів і рикетсій необхідні спец. складні методи. Мікроорганізми, виділені з їхніх природ. умов, неоднорідні, їх називають міша­ними культурами. З останніх шляхом багатораз. відсіву на рідкі чи тверді поживні середови­ща одержують чисті К. м. (тобто не забруднені мікроорганізмами ін. видів). К. м., вирощені на незмін. пожив. середовищі, називають стаціонарними, виро­щені в умовах його постій. онов­лення – безперервними (проточними).

Статтю оновлено: 2016