Культура народов причерноморья | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Культура народов причерноморья


Культура народов причерноморья

«КУЛЬТУ́РА НАРО́ДОВ ПРИЧЕРНОМО́РЬЯ» – науковий журнал. Засн. 1997 у Сімферополі. Спільне вид. Крим. наук. центру НАНУ та Мін-ва освіти і науки України, Таврій. ун-ту, Міжвузів. центру «Крим». Не має сталої періодичності: спочатку виходив двічі на рік, згодом – 10–12 разів і більше (іноді у 2-х частинах). Нумерація наскрізна, загалом з’явилося бл. 200 томів. Матеріали вміщує рос., укр., кримсь­­ко-татар., англ. мовами. Наклад 100 прим. Висвітлює питання історії, мовознавства, культури, мист-ва, нар. госп-ва країн і народів Чорномор. басейну. Та­кож друкує рецензії, огляди, хроніку, матеріали наук. конф., спецвип. (присвяч. теор. і практич. проблемам Чорномор’я), спільні номери з міжнар. наук. установами тощо. Гол. ред. – Ю. Катунін.

Статтю оновлено: 2016