Культура тканин | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Культура тканин


Культура тканин

КУЛЬТУ́РА ТКАНИ́Н – метод вирощування (культивування) клітин, тканин і органів, взятих з організму людини, тварин або рослин. Ін. назва – експлантація. Вирощують об’єк­ти у спец. ємностях (пробірці, чашці, флаконі, спец. камері) на поживному середовищі (плазмі крові, ембріонал. екстракті, син­тетич. середовищі певного скла­ду) при сталій т-рі, властивій тілу донора, сталому осмотич. тиску та рН в асептич. умовах з періодич. зміною поживного се­­редовища. У таких умовах вирощувані об’єкти можуть зберігати свої біол. властивості кілька років. К. т. широко застосовують під час вивчення поділу клітин, росту та диференціювання, характеру взаємозв’язків, закономірностей росту злоякіс. пухлин, впливу на клітини і тканини різних фіз. та хім. чинників, для діагностики деяких захворювань. Вона є основою клітин­ної інженерії – одного з найважли­віших сучас. методів біотехнології. Колонії клітин, одержані в К. т. від однієї клітини, називають клонами. З нормал. і патологічно змінених тканин і органів виділено значну кількість клітин. ліній, які використовують у фізіол., фармакол., імунобіол., біотехнол. та ін. дослідженнях.

Статтю оновлено: 2016