Культурная жизнь юга России - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культурная жизнь юга России

«КУЛЬТУ́РНАЯ ЖИЗНЬ Ю́ГА РОССИ́И» – регіональний науковий журнал. Засн. 2002 Краснодар. ун-том культури і мист-в (РФ). Спадкоємець ж. «Кубань: проблемы куль­­туры и информатизации» (1995–2001). Виходить щокварталу рос. мовою; наклад 150–1000 прим. Висвітлює проблеми та сучасні досягнення культури й мист-ва, пропагує духовну спадщину народів Кавказу, зміцнює культурні зв’язки між народами. Особливе місце відведено матеріалам, присвяч. проблемам регіон. україністики, кубано- та козакознавству. Осн. розділи: «Теория и история культуры», «Культура и общество. Философия», «Культура и образование. Педагогика», «Проблемы мировой и региональной истории», «Теория и история литературы. Журналистика», «Лингвистика», «Трибуна молодого ученого», «Библиография», «Наши публикации». Друкує осн. наук. результати дис. на здобуття наук. ступ. канд. і д-рів наук. Опубл. фундам. матеріали про пісен. фольклор Кубані, козачі обряди та звичаї, традиції лозоплетіння, ужитк. ремесла, нариси про життя й діяльність істориків Є. Феліцина, П. Короленка, І. Попка, Ф. Щербини, письменників Я. Кухаренка, В. Мову (Лиманського), О. Півня, Василя Барку, фольклористів та етнографів М. Дикарева, Г. Концевича, О. Бежковича та ін. Серед авторів – провідні культурологи, історики, філологи, педагоги, мистецтвознав­ці, регіонознавці: А. Авра­­менко, В. Бондар, Г. Єремєєва, Н. Корсакова, З. Кучукова, Ю. Лучинський, О. Матвєєв, В. Науменко, Ю. Павлов, І. Скибицька, Б. Фролов. Регулярно друкують статті автори з України. Гол. ред. – В. Чумаченко, С. Зенгін (від 2013).

Літ.: Чумаченко В. К. Пять лет – это только начало... // Душа моя. Краснодар, 2007. № 2.

В. К. Чумаченко

Стаття оновлена: 2016