Культурний союз українських трудящих | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Культурний союз українських трудящих


Культурний союз українських трудящих

КУЛЬТУ́РНИЙ СОЮ́З УКРАЇ́НСЬКИХ ТРУДЯ́ЩИХ – національно-культурна організація русинів-українців Чехо­словаччини. Підготов. ком-т засн. 1951 після розпуску Укр. нар. ради Пряшівщини з метою утвер­дження укр. нац. свідомості серед насел. (замість рос. нац. свідомості) у дусі комуніст. ідео­­логії, офіційно затв. 1954. Поширював укр. культуру і друк. слово, сприяв розвитку шкільництва, худож. самодіяльності, організовував фестивалі, наук. конф., семінари, читац. конференції тощо. У різний час мав від 240-а до 280-ти первин. осередків і бл. 10 тис. чл. Серед період. вид. – «Нове життя», «Друж­но вперед», «Дукля», «На­укові записки Культурного союзу українських трудящих». Про­водив щорічні Свята культури русинів-українців Словаччини у Свиднику (від 1955), Фестивалі культури та спорту (від 1962) й драми і худож. слова ім. О. Духновича (від 1969) у Меджилабірцях, фольклору русинів-укра­їнців Словаччини у Камйонці (від 1965), огляд виконавців нар. пісні «Маковицька струна» у Бар­дієві (від 1973) та ін.; організував понад 20 свят культури й спорту в укр. селах Сх. Словаччини; підтримував творчі зв’язки з т-вом «Україна» (Київ) та культур. осередками українців і русинів Польщі та Югославії; співпрацю­вав із упр. культури Закарп. обл. К. с. у. т. мав своїх депутатів у парламенті, його діяльність повністю фінансувалася з держ. бюджету. На 12-й конф. 1990 К. с. у. т. перейменов. у Союз русинів-українців Чехословаччини, 1993 – у Союз русинів-українців Словаччини.

Літ.: 15 років на службі народу. 1966; Культурний союз українських трудящих ЧССР // Наук. зап. Культур. союзу укр. трудящих. 1978. № 6; 30 років культурного союзу українських трудящих ЧССР. 1982 (усі – Пряшів).

Статтю оновлено: 2016