Культурно-історична комісія ВУАН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культурно-історична комісія ВУАН

КУЛЬТУ́РНО-ІСТОРИ́ЧНА КОМІ́СІЯ ВУАН Засн. 1924 з ініціативи М. Грушевського у складі Істор. секції ВУАН як Комісія для дослідж. примітив. культури та її пережитків в укр. побуті та фольклорі, згодом змінила назву. Разом із Комісією істор. пісенності та Кабінетом примітив. культури при Н.-д. каф. історії України утворювала Асоц. культурно-істор. досліду. Н. с. – К. Грушевська, у роботі брали участь В. Дени­сен­­ко, К. Квітка, Ф. Колесса, В. Крав­­ченко, Ф. Сав­­ченко, Л. Шевченко, а також кор. на місцях. Вони здійснювали істор.-культурні до­­слідж. окремих р-нів України, за допомогою порівнял. етнології вивчали найстаріші соц. форми, не висвітлені в істор. па­­м’ятках. Асоц. видавала часопис «Первісне громадянство та його пережит­­ки на Україні» (1926–29, 8 книг, 12 вип.). 1930 Комісію істор. пі­­сенності та Кабінет при­­мітив. куль­­тури приєднано до К.-і. к. ВУАН. 1934 припинила діяльність.

Літ.: Діяльність Історичної секції Все­­української академії наук та зв’язаних з нею історичних установ Академії в році 1926. К., 1928; Діяльність Історичної секції Всеукраїнської академії наук та зв’язаних з нею історичних установ Академії в році 1927. К., 1928; Наукові установи та організації УСРР. Х., 1930; Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви. К., 1997; Історія Національної академії наук України. 1929–1933: Док. і мат. Т. 3. К., 1998.

О. В. Юркова

Статтю оновлено: 2016