Культурно-наукове видавництво - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культурно-наукове видавництво

«КУЛЬТУ́РНО-НАУКО́ВЕ ВИДАВНИ́ЦТВО» Діяло 1941–44 у Празі при Укр. нац. об’єднанні. У складі правління: М. Ґалаґан (1-й дир.), П. Герасименко (дир. від 1942), С. Горський, П. Кукуруза. Представником вид-ва у Ген. губернії в Берліні був С. Володимирів. Утвор. з метою згуртування і ви­користання укр. культурно-наук. сил для служіння нац. потребам. Друкувало літ.-мист. та художні твори, літ-ру з усіх галузей. Серед видань – зб. «Золоте слово» (упорядник Д. Кардаш), «Як зги­нула Ольга Басарабова» М. Бажанського, «Шевченко і Гонта» Л. Білецького, «В дворіччя Берез­ня Карпатської України» А. Да­да, «Культурне життя на Україні» О. Лащенка (усі – 1941), «Чужин­ці про Україну» В. Січинського, зб. ст. «Сільське господарство України» за ред. В. Доманицького (окремі статті також опубл. брошурами, зокрема «Цукрова промисловість України» Я. Дико­го і А. Фролова, «Сільське госпо­дарство України в умовах Нової Європи» В. Доманицького), «Огляд особливостей клімату Укра­їни» А. Чернявського (усі – 1942), «Промисловість і транс­­порт на Україні» Ю. Колларда (1943); у серії «Українське крає­­знавство» – «Територія України» В. Січинсько­го (1944). Усі запла­­новані книги подавали на цензурування до Культур. відділу Мін-ва нар. ос­віти у Празі. Ілюстрували видання М. Бутович, Р. Лісовський, М. Михалевич.

ДА: Ф. 4036, оп. 1, спр. 1–19.

М. О. Гринько

Стаття оновлена: 2016