Культурологічна думка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культурологічна думка

«КУЛЬТУРОЛОГІ́ЧНА ДУ́МКА» – щорічник наукових праць. Засн. 2009 у Києві Ін-том культурології НАМУ. Виходить укр. мовою; на­клад 300–500 прим. Висвітлює актуал. питання теорії та історії культури, етнокультурології, куль­тур. антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, приклад. культурології, динаміки світ. куль­тури і становлення системи між­нар. культур. зв’язків укр. спіль­ноти. Осн. розділи: «Теорія та історія культури», «Світова куль­тура і міжнародні зв’язки», «Укра­їнська культура», «Музеєзнавство та пам’яткознавство», «При­кладна культурологія і культурні практики», «Рецензії». Розповсюджується в Україні, Білорусі, Азербайджані, Молдові, РФ. Гол. ред. – Ю. Богуцький (від 2009).

С. М. Волков

Стаття оновлена: 2016