Культорологічні джерела - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культорологічні джерела

«КУЛЬТУРОЛОГІ́ЧНІ ДЖЕРЕ́ЛА» – журнал. Засн. 2003 в Ужгороді Закарп. центром нар. творчості, видавець від 2008 – Закарп. орга­нізац.-метод. центр культури. Видають вісник щокварталь­но укр. мовою; наклад 400 прим. Розповсюджують у межах обл. Висвітлюють культурно-мист. жит­тя краю, осн. аспекти діяльності Будинків культури, пропонують метод. розробки; публікують рец., фольклорні записи, етногр. матеріали, статті з досвіду роботи самодіял. худож. колективів; нариси про життя і творчість майстрів нар. худож. промислів краю, співаків та хореографів; матеріали про фестивалі, конкурси, виставки, пре­зентації, концерти тощо. Рубри­ки: «Квартал», «Відлуння події», «Актуально», «Думки вголос», «Сто­рінками історії», «Творча май­­стерня», «З досвіду роботи», «Постаті», «Ювілеї», «У світ», «Зна­йомство зблизька», «Пам’ять». Серед авторів – І. Хланта, В. Те­личко, В. Габорець, М. Митровка, В. Кобаль, Л. Ленарт, І. Звонар, В. Бедзір, Л. Біксей, Л. Мокану, Т. Росул, А. Дурунда, В. Шкіря. Відп. ред. – В. Рудейчук (від 2005).

В. В. Мишанич

Стаття оновлена: 2016