Культурфітоценоз - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Культурфітоценоз

КУЛЬТУРФІТОЦЕНО́З (від культура, фіто… і …ценоз) – поняття, яким позначають будь-які рослинні угруповання, створені повністю або частково з умисним втручанням людини для задоволення своїх потреб. Між компонентами К. існують тісні ценотичні взаємозв’язки. Се­ред К. розрізняють фітоценози: окультурені (умисно зміне­ні людиною) – пасовища, сіножаті; напівкультурні (первинно створ. людиною, але не регулюються нею постійно) – ліс. насадження; культурні (створ. і постійно підтримуються людиною у процесі їхньої експлуатації) – сади, виноградники; агро­фітоценози – з одно- та дворіч. культурами (зокрема й умови закритого ґрунту); декор. – пар­ки. Термін запропонував 1936 Ю. Бяллович, виділивши 3 осн. ознаки К. – антропогенність, поперечну анізотропність (на від­міну від радіальної в природ. фітоценозах) та історичність. К. займають дедалі більші площі в рослин. покриві планети, переби­раючи на себе біосферну функ­цію природ. рослинності.

Літ.: Бяллович Ю. П. Введение в культурфитоценологию // Сов. ботани­ка. 1936. № 2; Марков М. В. Агрофи­то­ценоз как биологическая система. Ка­зань, 1983; Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Наука о растительности. Уфа, 1998.

P. І. Бурда

Стаття оновлена: 2016