Кульчецька Ганна Олександрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кульчецька Ганна Олександрівна


Кульчецька Ганна Олександрівна

КУЛЬЧЕ́ЦЬКА Ганна Олександрівна (14. 01. 1947, с. Нестерівці Дунаєвец. р-ну Кам’янець-Поділ., нині Хмельн. обл.) – геолог, мінералог. Д-р геол. н. (2010). Держ. премія Укра­­їни в галузі н. і т. (2014). Закін. Львів. ун-т (1969). Працювала 1969–70 у Но­вомоск. комплекс. геол.-розв. експедиції тресту «Дніпрогеологія» (Дніпроп. обл.); від 1973 – у Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ (Київ): від 2005 – пров. н. с. відділу регіон. і генет. мінералогії. Осн. напрям наук. дослідж. – реконструкція фіз.-хім. умов мінералоутворен­ня за реліктами мінералоутворювал. середовища, які збереглися у мінералі у вигляді твердих, рідких і газоподіб. вклю­чень. Ви­вчає мінерали із різноманіт. геол. утворень на тер. Укра­їни, від крис­таліч. порід до осадового чохла.

Пр.: Использование включений в гипсе для решения некоторых вопросов осадочного минералообразования // Геохимия и термобарометрия эндоген. флюидов: Сб. науч. тр. К., 1988; Леткі компоненти мінералів як індикатори умов мінералоутворення // МЖ. 2005. Т. 27, № 2 (спів­авт.); Флюїдні включення у флюориті з сієнітів Азовського штоку (Східне Приазов’я) // Зап. Укр. мінералог. т-ва. 2007. Т. 4; Включення закристалізованих розплавів у анортоклаз-мікропертиті з сієнітів Азов­ського штоку (Український щит) // МЖ. 2008. Т. 30, № 4 (спів­авт.); Закономірності вмісту та розподілу летких компонентів у мінералах // Там само. 2009. Т. 31, № 2 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016