Кульчинський Станіслав-Леон - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кульчинський Станіслав-Леон

КУЛЬЧИ́НСЬКИЙ Станіслав-Леон (Kulczyński Sta­nisław Leon; 09. 05. 1895, м. Краків, нині Польща – 11. 07. 1975, Варшава, похов. у Кракові) – польський палеоботанік, систематик рослин, фітосоціолог, громадський діяч. Д-р габіліт. (1924), проф. (1930), акад. Польс. академії науки та мист-ва (1937) та АН (1945, у 1956–60 – чл. Пре­зидії). Держ. нагороди Польщі. Закін. Яґеллон. ун-т у Кракові (1919, ступ. д-ра філософії), де водночас із навч. працював на каф. анатомії і фізіології рослин. Від 1919 – у Ботан. саду при Бо­тан. ін-ті, 1921–24 – секр. уряд. комісії з охорони природи у Кракові; 1924–41 – проф., зав. каф. морфології і систематики рослин, водночас 1924–41 – дир. Ботан. саду (заклав сад польс. флори), 1934–36 – декан матем.-природн. ф-ту, 1936–38 – ректор Львів. ун-ту. Залишив посаду рек­тора на знак протесту проти запровадження в Ун-ті т. зв. лав­кового ґетто. 1941–43 – у с.-г. палаті побл. Кракова; 1945–52 – ректор, водночас 1945–60, 1962–69 – зав., 1960–62 – проф. каф. систематики та морфології рос­лин Вроцлав. ун-ту, а також 1945–52 – ректор Вроцлав. політехніки. Почес. чл. Польс. ботан. т-ва (1972). У 1930 започаткував вид. «Atlas Flory Polskiej», ред. ж. «Kosmos» (1932–39). Депутат (1947), віце-маршал (1952–56), голова ком-ту у закордон. спра­вах (1952–56, 1961–69) польс. сейму. Діяч партії «Демократ. сторонництво», 1956–69 – голова її ЦК. Вивчав плейстоцен. міграції рослин у Центр. Європі й обґрунтував теорію неодночас. макс. зледеніння тер. Польщі та Зх. Росії; досліджував будову торфовищ Полісся, що дало змогу закласти основи меліорації цієї території; поширив низку узагальнень з біоседиментації тор­фів на теорію формування відкладів кам’яного вугілля; впро­ваджував матем. методи у фло­рист. і фітосоціол. дослідж.; обґрунтував коефіцієнт подібності для порівняння флор, здійснив флорист. порівняння для 130 країн світу; розробляв наук. засади охорони природи.

Пр.: Rośliny Polskie. Lwów; Warszawa, 1924 (спів­авт.); Torfowiska Polesia. Kra­­ków, 1939. T. 1; 1949. Т. 2; Peat bogs of Polesie. Kraków, 1949.

Літ.: K. Mądalski. Dorobek naukowy Stanisława Kulczyńskiego // S. Kulczyń­ski – uczony, polityk, działacz: Mat. z sesji naukowej ku czci prof. dr. S. Kulczyń­skiego. Wrocław; Warszawa, 1978; J. Fabiszew­ski. Stanisław Kulczynski (1895–1975) // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 1992. Vol. 61, № 1; Биологи.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1005.

Н. О. Калинович

Стаття оновлена: 2016