Кульчицький Єжи | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кульчицький Єжи


Кульчицький Єжи

КУЛЬЧИ́ЦЬКИЙ Єжи (Юрій, Георгій; 12. 02. 1898, Львів – 25. 11. 1974, м. Закопане, нині Малопольс. воєводства, Польща) – археолог, історик. Син В. Кульчицького. Закін. Львів. ун-т (1924), де й працював у Ін-ті класич. археології. 1926 захистив дис. «Systematyka i analiza form meblarstwa greckiego» і здобув ступ. д-ра філософії. З наук. ме­тою відвідав Чехію, Німеччину (1928, бібліотечні студії), Грецію, Туреччину, Єгипет (1933, археол. дослідж.), Швецію, Нор­вегію. 1920–28 – секр. Т-ва при­хильників мист-ва у Львові; 1935–40 – безробітний; 1940–44 – викл. Ремісн. школи буд. промислу (Львів); 1945–46 – н. с. Львів. відділу Ін-ту археології АН УРСР. 1946 переїхав до Польщі. Готував габілітац. працю «Prafor­my mebli na obszarze Europy» (1951), хоч і не був на той час пов’язаний на постій. основі з жодною наук. установою. Від 1952 – заст. проф., від 1954 – надзвич. проф. каф. середзем­номор. археології Варшав. ун-ту; водночас від 1954 – позаштат. н. с. Польс. АН. Вивіз зібрану бать­ком колекцію килимів (понад 200 од.) до Польщі, частину якої продав, а частину – заповів Татран. музею у Закопаному, де створ. Галерею мист-в ім. В. і Є. Кульчицьких.

Пр.: Die Möbelformen des ägäischen Kulturkreises. Systematik und Analyse // Eos. 1930–31. Bd. 33; Möbelformen des ägäischen Kulturkreises. Beitrag // Там само. 1934. Bd. 35; Pozycja ewolu­cjo­nizmu w głównych kierunkach metodo­lo­gicznych etnologii i archeologii // Myśl Współczesna. 1951.

Літ.: Jerzy Kulczycki (1898–1974) // Kwartalnik Historii Kultury materialnej. Warszawa, 1975. R. 23; Лаврецький Р. Студії з давньої історії у Львівському університеті (1920–1939) // Наук. зошити істор. ф-ту Львів. ун-ту. 2005. Вип. 7; Закосьцєльна А., Гурба Я. Діяль­ність польських археологів з кафедри праісторії Львівського університету після Другої світової війни // Археол. дослідж. Львів. ун-ту: Зб. наук. пр. 2006. Вип. 9.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1006.

Статтю оновлено: 2016