Кульчицький Микола Костянтинович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кульчицький Микола Костянтинович


Кульчицький Микола Костянтинович

КУЛЬЧИ́ЦЬКИЙ Микола Костянтинович (16(28). 01. 1856, м. Кронштадт, нині Ленінгр. обл. – 30. 01. 1925, Лондон) – гістолог, ембріолог. Д-р медицини (1882), проф. (1889). Закін. Харків. ун-т (1879), де був залиш. для підготовки до професор. звання, від 1883 працював приват-доц., 1889–1910 – проф., водночас 1897–1901 – деканом мед. ф-ту. 1912–14 – попечитель Казан. (Росія), 1914–16 – Петрогр. (нині С.-Пе­тербург) навч. округів. 1916–17 очолював Мін-во нар. освіти Росії. У березні 1917 заарешт., згодом звільнений. Відтоді меш­кав у Харкові, Севастополі, Стам­булі. Від 1921 – у Великій Британії, викладав у Лондон. ун-ті. Вивчав гістол. будову органів шлунк.-кишк. тракту, гістологію нерв. системи, проблеми техніки мікроскопіч. досліджень. Уперше здійснив детал. опис морфології й фізіології ентерохромафін. клітин шлунк.-кишк. тракту (клітини Кульчицького). Розробив спосіб забарвлення мієлін. оболонок нерв. волокон (метод Кульчицького). Автор підручника «Основы практичес­кой гистологии» (ч. 1, Х., 1889; 1892; 1897; 1907; 1909; ч. 2, Х., 1890; 1903; 1908; 1909; 1912).

Пр.: К вопросу о строении слизистой оболочки тонких кишек и механике всасывания // Протоколы заседаний мед. секции Об-ва опыт. наук при Харь­ков. ун-те. 1882; О строении телец Grand­ry. Х., 1882; Двойное окрашивание кар­ми­ном и пикриновой кислотой // Тр. мед. секции Об-ва опыт. наук при Харь­ков. ун-те. 1884; Nerve endings in mus­cles // J. of Anatomy. 1924. Vol. 58, part 2; Nerve endings in the muscles of the frog // Там само. Vol. 59, part 1.

Літ.: Васильев К. К., Павлычева С. В. Харьковский гистолог проф. Н. К. Куль­чицкий (1856–1925) // Вісн. проблем біології і медицини. 1999. № 11; Голу­би­­нов В. В. Казус Кульчицкого: ма­те­ри­алы к биографии профессора Н. К. Куль­чиц­кого (1856–1925) // Саратов. мед. журн. 2009. Т. 5, № 3; I. Drozdov, I. M. Mod­lin, M. Kidd, V. V. Goloubinov. Nikolai Konstanti­­novich Kulchitsky (1856–1925) // J. of Medi­­cal Biography. 2009. Vol. 17; Вчені ХДМУ.

Статтю оновлено: 2016