Кульчицький Ярослав Онуфрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кульчицький Ярослав Онуфрійович

КУЛЬЧИ́ЦЬКИЙ Ярослав Онуфрійович (16. 04. 1923, с. Кульчиці, нині Самбір. р-ну Львів. обл. – 08. 08. 1996, Львів) – геолог, стратиграф. Д-р геол.-мінерал. н. (1968), проф. (1968). Держ. премія УРСР у га­лузі н. і т. (1986). Навч. у Львів. політех. ін-ті (1941–44), закін. Львів. ун-т (1948). Працював 1948–53 геологом Зх.-укр. експедиції Всесоюз. н.-д. геол.-розв. ін-ту; 1953–66 – зав. лаб. геол. карти, зав. сектору Карпат і Передкарпаття, зав. геол. відділу Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ту (Львів); 1966–96 – у Львів. ун-ті: 1968–90 – зав., 1991–96 – проф. каф. істор. геології та палеонто­логії. Досліджував стратиграфію, літологію, тектоніку мезокайно­зой. фліш. відкладів і перспективи нафтогазоносності Укр. Кар­пат. Установив низку місц. стра­тигр. підрозділів, брав участь у побудові стратигр. схем, тектон. і літолого-палеогеогр. карт.

Пр.: Основи вчення про формації (геогенерації). Л., 1973; Геология и по­лезные ископаемые Украинских Карпат. Л., 1976. Ч. 1; 1977. Ч. 2 (спів­авт.); Литология и породы-коллекторы на больших глубинах в нефтегазоносных провинциях Украины. К., 1983; Тектоника и металлогения Советских Карпат. К., 1988; Проблемні питання геології і корисні копалини Карпатського регіону // Зап. НТШ. 1996. Т. 1 (спів­авт.).

Літ.: Лещух Р. Й., Лозиняк П. Ю. Па­м’яті професора Ярослава Кульчицько­го // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2001. Вип. 15.

В. П. Кирилюк

Статтю оновлено: 2016