Кулябко Борис Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кулябко Борис Володимирович

КУЛЯ́БКО Борис Володимирович (15(28). 05. 1902, Харків – грудень 1985, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1938), проф. (1948). Закін. Харків. мед. ін-т (1922). Працював у Харків. рентґенол. і онкол. ін-ті, 1-му Ленінгр. мед. ін-ті. Брав участь у рад.-фін. війні. 1940 і 1945–50 – у Військ.-мед. академії в Ленінграді: від 1948 – проф. каф. патол. анатомії. Під час 2-ї світ. війни очолював армій. патол.-анатом. лаб. Від 1951 – гол. патологоанатом Групи рад. військ у Німеччині, від 1954 – Ленінгр. військ. округу. Від 1960 – зав. патол.-анатом. лаб. Ін-ту акушерства і гінекології АМН СРСР (Ленінград); згодом – зав. Центр. дит. прозектури Ленінграда. Наук. дослідж.: патол. анатомія бойової травми, кістк. патологія, перинатал. смертність, морфологія гінекол. ендокрин. розладів.

Пр.: Изменения в строении вен воротной системы печени при нарушении кровообращения. Патолого-гистоло­ги­ческое исследование. Ленинград, 1940; К патогенезу гнойных менингитов при ранениях глаза // ВН. 1946. № 3; Микро­скопическое строение вен сердца в разных возрастах и при пороках сердца // Арх. патологии. 1947. Т. 9, № 1; Эволюция морфологических изменений огнестрельных ранений печени // Сб. рефератов науч. работ Военно-мед. академии за 1946 г. Ленинград, 1952.

Літ.: Борис Владимирович Кулябко (1902–1985) // Арх. патологии. 1986. Т. 48, № 5; Профессора Военно-меди­цинской (Медико-хирургической) ака­демии (1798–1998). С.-Пе­тербург, 1998.

І. В. Пасько

Стаття оновлена: 2016