Кулябко Володимир Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулябко Володимир Васильович


Кулябко Володимир Васильович

КУЛЯ́БКО Володимир Васильович (06. 10. 1938, Харків) – фахівець у галузі будівництва. Д-р тех. н. (1998), проф. (2001). Закін. Моск. ін-т інж. залізнич. транспорту (1961). Відтоді працював у Моск. ін-ті «ПромбудНДІпроект»; 1966–68 – у Дніпроп. ін-ті «Інпромаш­пром»; 1968–69 – у Дніпроп. ін-ті інж. залізнич. транспорту; 1969–78 – у Дніпроп. відділ. Ін-ту механіки АН УРСР; від 1979 – у Придніпров. академії буд-ва і арх-ри (Дніпропетровськ): від 2000 – проф. каф. металевих, де­рев’яних і пластмас. конструкцій; за сумісн. від 2005 – зав. каф. міського буд-ва та госп-ва Запоріз. інж. академії. Осн. напря­ми наук. дослідж.: розвиток ме­тодів динаміч. формоутворення, конструювання та діагностики споруд; розроблення нових при­строїв, що демпфуюють, спосо­бів моделювання динаміч. взаємодії підсистем об’єктів і сере­довищ із врахуванням геометр., фіз. та конструкц. нелінійностей.

Пр.: Введение в виброэкологию зда­ний и сооружений. Дн., 1996 (спів­авт.); Резервы конструкторских приемов и методик расчетов нелинейного гашения колебаний зданий, сооружений и их элементов // Пространственные кон­струкции зданий и сооружений (Исследования, расчет, проектирование и применение): Сб. науч. ст. Москва, 2006. Вып. 10; Динамика металлических кон­струкций и проблемы строительства, науки и образования (к десяти юбилеям «Резонанса») // Вісн. Придніпров. академії буд-ва і арх-ри. 2008. № 10; Динамічні випробування споруд – розвиток методів та термінологія // Вісн. Дон­бас. академії буд-ва і арх-ри. 2010. № 2(82) (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016