Кулябко-Корецький Олександр Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулябко-Корецький Олександр Григорович


Кулябко-Корецький Олександр Григорович

КУЛЯ́БКО-КОРЕ́ЦЬКИЙ Олександр Григорович (14. 11. 1849, с. Білоозеро Хорол. пов. Полтав. губ. – ?) – лікар. Брат М. Кулябка-Корецького. Д-р ме­дицини (1886). Закін. Ун-т св. Во­лодимира у Києві (1873), Дерпт. ун-т (нині м. Тарту, Естонія, 1879). Працював земським лікарем, зокрема в Кременчуц. і Петрозавод. пов. Удосконалював знан­ня за кордоном. Був першим дир. Кеммерн. мінерал. вод (нині у складі м. Юрмала, Латвія), уклав путівник «Кеммерн и его целебные силы» (1898); від 1908 – дир. Сергіїв. мінерал. вод (побл. м. Самара, Росія). Наук. дослідж. у галузях терапії, хірургії, санітарії, психіатрії, бальнеоло­гії. Переклав з нім. мови «Пособие с антисептического лечения ран» Геккера.

Пр.: О пробном разрезе брюшных покровов для диагностических целей // Врач. 1880; Случай фарадизации при органическом поражении кишечника // Там само. № 23; К казуистике и терапии рожистого воспаления // Там само. 1882. № 23, 24; Терапия поперечных разрывов надколенника // Там само. 1883. № 32–36; Ма­териалы к учению о действии гря­зевых ванн на вес, температуру и пульс. С.-Пе­тербург, 1886.

Статтю оновлено: 2016