Кунах Віктор Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кунах Віктор Анатолійович


Кунах Віктор Анатолійович

КУ́НАХ Віктор Анатолійович (28. 04. 1946, с. Селець Черняхів. р-ну Житомир. обл.) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1989), проф. (1993), чл.-кор. НАНУ (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Премії ім. В. Юр’є­ва (2002) та ім. М. Холодного (2007) НАНУ. Закін. Київ. ун-т (1969). Пра­цював в Ін-ті ботаніки АН УРСР (1969–71); відтоді – в Ін-ті молекуляр. біології і генетики НАНУ (обидва – Київ): від 1983 – зав. лаб. генетики клітин. популяцій, від 1988 – зав. однойм. відділу; водночас від 1994 – проф. каф. заг. та молекуляр. генетики Київ. ун-ту. Президент Укр. т-ва генетиків і селекціоне­рів (від 2007). Гол. ред. «Вісника Українського товариства генетиків і селекціонерів» (від 2003). Фахівець у галузях клітин. біології, генет. інженерії та біотехнології рослин. Започаткував в Україні генет. дослідж. культивованих in vitro клітин рослин, встановив провідну роль гормонал. системи в геномній мінливості соматич. клітин рослин. Розробляє генет. теорію клітин. популяцій та генет. основи клітин. біотехнології рослин. Виділив 3 періоди в адаптації клітин рослин до умов ізольованого росту. Важливе значення мають створ. К. та його наук. школою клітинні штами-продуценти рід­кіс. лікар. рослин, на основі яких розроблено біотехнологію отри­мання фітопрепаратів та ін. цінних речовин рослин. походження.

Пр.: Получение каллусных тканей и индукция органогенеза у Pisum sati­vum // Физиология растений. 1984. Т. 31, № 3 (спів­авт.); Изменчивость растительного генома в процессе дедифференцировки и каллусообразования in vitro // Там само. 1999. Т. 46, № 6; Геномна мінливість соматичних клітин рослин. Мінливість популяційно-генетичних параметрів у культурі in vitro // БК. 2002. Т. 18, № 5; Біотехнологія рос­лин. К., 2003 (спів­авт.); Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. К., 2005; Розвиток генетики в Національній академії наук України. До 90-річчя від часу заснування Української академії наук. К., 2009.

Літ.: Корчинський А. А. Кунах Віктор Анатолійович // Вчені-генетики, селек­ціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003; 60-річчя члена-кореспондента НАН Укра­їни В. А. Кунаха // Вісн. НАНУ. 2006. № 4.

Статтю оновлено: 2016