Кундрат Аделія Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кундрат Аделія Іванівна

КУНДРА́Т Аделія Іванівна (30. 08. 1938, м. Тальне, нині Черкас. обл.) – мовознавець. Дружина Ю. Кундрата. Д-р філософії (1975). За­­кін. Київ. пед. ін-т (1961). Працю­­вала на каф. укр. мови та літ-ри Ун-ту ім. П. Шафарика у Пряшеві (1961–94). Вивчає метрол. та ко­­лорист. назви у говорах русинів-українців Словаччини. Видала кн. «Укра­їнська мова для чехів і словаків» (Прага, 1972, співавт.), «Практичні вправи з української мови для 1–2 та 4 курсів» (1982; 1984; 1986, співавт.), «Українська сти­лістика» (1985; усі – Пряшів), низ­ку підручників і метод. посібників з укр. мови для початк., серед. та вищих шкіл. Переклала українською зі словац. та чес. мов 4 підручники. Працювала також ди­ктором та мовним консультантом Укр. студії Словац. радіо у Пряшеві.

Пр.: Підрядне речення мети української літературної мови та лемківсько­го діалекту // Bull. katedry ukrajinského jazyka a literatúry. Prešov, 1966; Ukrajin­čina pro Čechy a Slováky. Praha, 1972 (співавт.); Українські народні казки Схід­ної Словаччини – мовно-художній ана­ліз // З минулого і сучасного українців Чехословаччини: Пед. зб. Пряшів, 1973. № 3; З метрологічної термінології укра­їнців Східної Словаччини // Наук. зб. Музею укр. культури у Свиднику. Пряшів, 1977. № 7; До питання метрологічної термінології в діалектологічному словнику // Jazykovedný zb. Bratislava, 1980. Č. 5; Неологізми в мові українців Чехословаччини // Школа і життя. Пря­шів, 1982. Ч. 11; Ukrajinská štylis­tika. Košice 1985; Метрологічні назви українців Східної Словаччини // Наук. зб. Му­зею укр. культури у Свиднику. Пряшів, 1988. № 13; Як правильно говорити і писати. Пряшів, 1990 (співавт.).

Літ.: Юрій Кундрат – Аделія Кун­драт: Персон. бібліографія. Пряшів, 2013.

М. І. Мушинка

Статтю оновлено: 2016