Коростельов Валерій Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Коростельов Валерій Валентинович

КОРОСТЕЛЬО́В Валерій Валентинович (16. 08. 1949, м. Харбін, Китай) – органіст, піаніст, педагог. Доц. (1993). Закін. Львів. (1972; кл. фортепі­­ано С. Дайча) та Київ. (1978; кл. органа А. Котляревського) консерваторії, аспірантуру Ленінгр. (нині С.-Петербург) консерваторії (1983). Викладав у Львів. (1974–76) і Донец. (1977–96, з перервою) консерваторіях. 1984–86 – на Кубі. Від 1997 – у Нац. муз. академії України (Київ): від 2003 – проф. каф. теорії та історії муз. виконавства. За сумісн. був солістом Донец. філармонії (1980–96) і Нац. будин­­ку орган. та камер. музики Укра­­їни (Київ, 1998–2000). У 1997–2007 – голова Асоц. органістів і орган. майстрів Нац. всеукр. муз. спілки (Київ). У репертуарі – тво­­ри 16–19 ст., сучас. композиторів. У концертах і на радіо «Ор­­фей» популяризує твори укр. авторів. Випустив 3 компакт-диски (2008–13) із записами орган. творів М. Колесси, Т. Ма­­єрського, М. Степаненка, М. Шу­­ха та ін. Гастролі в Україні та за кордоном.

Пр.: Про один з педагогічних методів Й. С. Баха і шляхи його використання сучасною фортепіанною педагогікою // Укр. фортепіанна музика та виконавство: стильові особливості, зв’язки з муз. культурою Зх. Європи. Л., 1994; Музично-педагогічна концеп­­ція Конрада Паумана // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2003. Вип. 29; Маловідомі музично-педагогічні праці доби Ренесансу // Там само. 2007. Вип. 54; Принципи інтерпретації символіки в органних хоральних обробках Й.-С. Баха // Там само. 2012. Вип. 104; Про інтерпретаційні методи нумерологічного бахознавства // Часопис Нац. муз. академії України. К., 2012. № 4(17).

Літ.: Играет Валерий Коростелев // Веч. Донецк. 1991, 21 янв.

Статтю оновлено: 2014
Цитувати статтю
А. К. Терещенко . Коростельов Валерій Валентинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5162 (дата звернення: 03.03.2021).