Куницький Володимир Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куницький Володимир Миколайович

КУНИ́ЦЬКИЙ Володимир Миколайович (26. 05. 1857, С.-Петербург – 1916, Москва) – літературознавець, мовознавець, педагог. Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві (від 1876), закін. С.-Петербур. ун-т (1881, канд. словес. н.). Від 1882 працював викл. рос. мови і словесності у навч. закладах С.-Петербурга, 1890–91 читав курси історії рос. літ-ри в жін. класах нових мов М. Бобрищевої-Пушкіної. Від 1891 – на службі у відомстві МВС, до 1893 був земським нач. 6-ї дільниці в Осташків. пов. Твер. губ. (Росія); водночас 1883–91 – секр. відділу рос. мови і словесності на зборах викл. при Пед. музеї військ.-навч. закладів. Від 1894 – викл. Колегії П. Ґалаґана (Київ); від 1895 – 1-ї Київ. г-зії. Автор числен. праць філол. і пед. тема­­тики. Уклав «Задачник по русской грамматике для элемен­­тар­­ных школ и младших классов средне-учебных заведений» (1891), посібник «Хрестоматия для устных и письменных сочинений» (ч. 1, 1899, співавт.; оби­­два – С.-Петербург).

Пр.: «Горе от ума» через 50 лет после Грибоедова: Комедия в 4 действиях В. Куницкого с заимствованием у Грибоедова. С.-Петербург, 1883; Женские типы у Тургенева // Жен. образование. 1883. № 10; Женские школы Средней Европы: Цюрих // Там само. 1886. № 9; К вопросу об иностранных языках в русской школе. Воронеж, 1886; Значе­­ние изучения словесности для нравст­­венного воспитания юношества: речь, сказанная на торжественном акте Кол­­легии Павла Галагана 1 октября 1893 // Отчет о состоянии Коллегии П. Галагана: с 1 октября 1890 по 1 октября 1894. К., 1894; Как учить родному языку? (Крат­­кие метод. заметки по осн. вопр. преподавания рус. языка в младших классах сред. учеб. заведений). С.-Пе­­тербург, 1899; Граф А. К. Толстой // Актовые речи преподавателей Киев. 1-й г-зии. К., 1900. Вып. 8.

ДА: Держ. арх. Києва. Ф.185, оп.1, спр. 609.

М. К. Смольницька

Статтю оновлено: 2016