Куницький Роберт-Авґуст - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Куницький Роберт-Авґуст

КУНИ́ЦЬКИЙ Роберт-Авґуст (1881, м. Золотоноша, нині Черкас. обл. – 29. 10. 1914) – вчений-зоотехнік, ветеринарний лікар. Канд. ветеринарії. Учасник 1-ї світ. війни. Вивчав ветеринарію в Ун-ті св. Володимира у Києві, Дерпт. ун-ті (нині м. Тарту, Естонія, 1900–04) та Харків. вет. ін-ті, хімію – у Київ. політех. ін-ті. Пра­цював доц. каф. годівлі та гігієни Харків. вет. ін-ту, очолював відділ Центр. дослід. рільн. стан­ції у Харкові; 1914 – зав. каф., проф. науки про годівлю свійських тварин і молочарства Ака­демії рільництва, зав. лаб. годів­лі та молочарства Зоотех. ін-ту в м. Дубляни (нині Жовків. р-ну Львів. обл.).

Пр.: Askania Nowa. Lwów, 1910; Про кислотність молока. Х., 1911; Wybór cieląt do chowu oraz ich wychów. Lwów, 1914; O wpływie różnych gatunków pasz na jakość mlieka w świetle badań współ­czesnych. Lwów, 1914.

ДА: ЦДІА України. Ф. 165, оп. 5, спр. 1409.

Ю. М. Токарський

Стаття оновлена: 2016