Куниця Микола Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куниця Микола Олександрович


Куниця Микола Олександрович

КУНИ́ЦЯ Микола Олександрович (10. 05. 1925, с. В’юнище Золотоніс. р-ну Київ. губ., нині затоплене Канів. водосховищем – 24. 05. 2002, Чернівці) – геоморфолог, палеогеограф. Канд. геол.-мінерал. (1955), д-р геогр. (1984) н., проф. (1986). Закiн. Київ. ун-т (1952). Від 1956 працював у Чернiв. ун-ті: 1988–91 – зав., від 1992 – проф. каф. фіз. географії та рац. природокористування. Наук. дослідж. у галузях заг., регіон. геоморфології і фіз. географії, геології та палеогеографії антропогену. Розробив екол.-геогр. концепцію малакофауніст. комплексів як індика­­торів палеоландшафтів, на ос­но­ві якої запропонував методику дослідж. і здійснив реконструкції ландшафтів плейстоцену України. Обґрунтував низку теор. положень еволюц. географії: визначив закономірності форму­вання гетероген. природ. комп­лексів плейстоцену, процесів перигляціал. ландшафтогенезу. Проводив дослідж. за Міжнар. програмою з проблем геол. кореляції (межа між неогеном і квартером).

Пр.: Стратиграфия и малакофауна плейстоцена Украины. Чц., 1974; При­родные ландшафты Украины в последнее ледниковье // Физ. география и геоморфология. 1978. № 20; Географія Чернівецької області. Чц., 1993 (спів­авт.); Природа Украины в плейстоцене (по данным малакофаунистического анализа). Чц., 2007.

Лiт.: Руденко В. П., Гуцуляк В. М., Коржик В. П. Професору Миколі Олек­сандровичу Куниці – 75 // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Вип. 80. Географія. 2000; М. О. Куниці – 75 років // Укр. геогр. журн. 2000. № 2; Краснопольский.

Статтю оновлено: 2016