Купленников Едуард Леонідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Купленников Едуард Леонідович

КУПЛЕ́ННИКОВ Едуард Леонідович (17. 10. 1940, м. Оха Сахалін. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2002). За­кін. Харків. ун-т (1963). Відтоді працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 1992 – ст. н. с. Досліджує ядерні реакції та структури атом. ядер за допомогою пруж. і непруж. розсіяння релятивіст. електронів на ядер. мішенях; розробляє методи сис­тематизації експерим. даних, їх порівняння з теор. розрахунками.

Пр.: Quasielastic scattering of elec­trons by 4He with the detection of ep-coincidences // Nucl. Phys. А. 1981. Vol. 355 (спів­авт.); Исследование q-за­висимости сдвига максимума квазисво­бодного пика в продольной и попереч­ной частях сечений (е,е’)-реакций на ядрах 12С и 40Са // ЯФ. 1986. Т. 44, вып. 4 (спів­авт.); К вопросу о выборе У-скей­линговой переменной в квазисвободном рассеянии электронов на ядре 4Не // Там само. 1992. Т. 56 (спів­авт.); Возбуждение ∆-резонанса в инклюзив­ном ed-рассеянии // Там само. 2002. Т. 65, № 3; Квазисвободное рассеяние электронов на легких ядрах и не­которые свойства ядерного взаимодействия // Физика элементар. час­тиц и атом. ядра. 2010. Т. 41, вып. 4 (спів­авт.).

Ю. М. Ранюк

Стаття оновлена: 2016