Купльовський Міколай - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Купльовський Міколай

КУПЛЬО́ВСЬКИЙ Міколай (Kuplowski Mikołaj; 11. 12. 1915, м. Конотоп, нині Сум. обл. – 15. 10. 1993, м. Краків, Польща) – польський літературознавець, франкознавець. Габіліт. д-р н., проф. Працював на каф. рос. фі­­лології Жешув. ун-ту (Польща, 1969–93). Автор низки праць про І. Франка, зокрема ст. «Franko i Kasprowicz» («Slavia Orientalis», 1974, № 2), «Starożytności słowiań­­skie w inter­pretacji Iwana Franki» (там само, 1987, № 3–4) і ґрунт. вид. «Iwan Franko jako krytyk lite­­ratury polskiej» (Rze­szów, 1974), «Ideologia narodnic­ka a literatura rosyjska w latach 1870–1890» (War­­szawa; Kraków, 1986), «Iwan Fran­­ko a literatura polska» («Іван Фран­­ко і світова культура», кн. 1, К., 1990), «Iwan Franko a literatura polska» («Warszawskie zeszyty Ukrainoznawcze», t. 23—24, War­­szawa, 2007), в яких підкреслив його вагому роль у розвитку польс. письменства. Упорядкував зб. «O literaturze polskiej. Iwan Franko» (Kraków, 1979), що містить примітки, передмову і перекл. К. статей Каменяра про польс. літ-ру, а також творчість С. Гощин­­ського, Б. Залеського, Я. Кас­про­­вича, М. Конопницьку, А. Міцке­­вича, Б. Пруса, З. Пшесмиць­ко­­­го, С. Пшибишевського, Ю. Сло­вацького, А. Шашкевича.

Літ.: Гузар З. Микола Купльовсь­кий – дослідник проблеми «Іван Франко про польську літературу» // Франкозн. сту­­дії. Дрогобич, 2005. Вип. 3.

М. І. Зимомря

Стаття оновлена: 2016