Купрієвич Віктор Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Купрієвич Віктор Анатолійович


Купрієвич Віктор Анатолійович

КУПРІЄ́ВИЧ Віктор Анатолійович (19. 12. 1935, м. Ніжин Черніг. обл. – 15. 03. 2006, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (2000). Закін. Київ. ун-т (1959). Працював у КБ п/с № 56 м. Тула (РФ, 1959–61), Ін-тах хімії високомолекуляр. сполук (1964–65) та фіз. хімії (1965–71) АН УРСР; від 1971 – в Ін-ті теор. фізики НАНУ (усі – Київ): від 1989 – пров. н. с. Запропонував теорію варіац. оптимізації багатоелектрон. хвильових функцій складних молекуляр. систем; методи розрахунків електрон. властиво­стей молекуляр. наноструктур з високою симетрією; дослідив ефекти електрон. кореляції і елек­трон-фонон. взаємодії у мо­лекуляр. кластерах і полімерах.

Пр.: Методы расчета электронной структуры и спектров молекул. К., 1969 (спів­авт.); On the autolocalization of the stationary states in a finite molecular chain // Physica D. 1985. Vol. 14; Pseudo­secular method in general SCF theory // Self-Consistent Field: Theory and Appli­cations. Amsterdam, 1990; Two-elec­tron self-consistent field study of 2kf broken symmetry states in correlated mono- and diatomic Peierls–Hubbard chains // Phys. Rev. B. 1994. Vol. 50; Multiconfigurational SCF approach for high-symmetry mole­cules and its applications to fullerene trianion // Intern. J. Quantum Chemistry. 1998. Vol. 68.

Статтю оновлено: 2016