Купчанко Григорій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Купчанко Григорій Іванович

КУПЧА́НКО Григорій Іванович (крипт.: Г. И. К, Г. К., Г-й К-о; 27. 07. 1849, с. Берегомет, нині Кіцман. р-ну Чернів. обл.– 10. 05. 1902, Відень) – фольклорист, етнограф. Дядько О. Купчанка. Навч. у Чер­­нів. г-зії (1980), студіював юриспруденцію у Відні. Подорожував. У Лондоні видавав часопис «Звѣзда» (з’яви­ло­ся 2 числа), у Відні – г. «Русска правда» (1888–93), «Про­свѣ­ще­ніе» (1894–95), «Вѣночокъ». Засн. т-ва «Буко­­ви­­на» (Відень). Чл. Рос. геогр. т-ва, за програмою його Пд.-Зх. відділу у 1870-х рр. почав збирати матеріали з історії, статистики, фольклору й етнографії українців Буковини. Автор дослідж. «Сѣльськое веселье на Буковинѣ» // «Буковин­ская зоря», 1870, ч. 11; «Веселье русское на Буковинѣ» // Там само, ч. 13–16; «Нѣкоторыя историко-географи­­ческія свѣ­денія о Буковинѣ» // «Записки Юго-Западнаго Отдѣ­­ла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества», 1874, т. 2 (окреме вид. – К., 1875). За зібраними К. етногр. матеріа­лами А. Лоначевський видав «Сборник пѣ­сенъ буковинскаго народа» (К., 1875). Брав активну участь у діяльності москвофіл. орг-цій на Буковині. Політ. діяль­­ність К. са­тирично відобразив В. Самійленко у вірші «Разґавори».

Літ.: Савчук Н. Писатель и просвѣ­титель Руси, Григорій Купчанко // Се­лянинъ. 1896. Ч. 2/3.

В. П. Старик

Стаття оновлена: 2016