Коростенський краєзнавчий музей | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Коростенський краєзнавчий музей


Коростенський краєзнавчий музей

КО́РОСТЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Філія Житомирського крає­­знав­­чого музею. Розташ. у м. Корос­­тень (Житомир. обл.), у колиш. приміщенні штабу коростен. укріпрайону (збудовано на поч. 1930-х рр.). Засн. 1924 як окруж. музей крає­знавства з ініціативи Ф. Козубовського (перший дир.), К. Черв’яка та Н. Дмит­­рука. Основу його експозиції склали знахідки археол. розкопок на Коростенщині під кер-вом Ф. Козубовського 1925. Спочат­­ку колекція налічувала 400 музей. експонатів. При музеї було створене Коростен. наук. т-во, яке спів­працювало з провід. н.-д. установами Києва, Харкова, Жи­­томира, Ленінграда (нині С.-Пе­тербург) та ін. Окруж. музей крає­знавства в Коростені був знач. регіон. культур. і н.-д. осередком. Під час 2-ї світ. вій­ни зібрання втрачено. 1975 роз­­почато відновлення музею. Активну участь у розвитку музей. справи в цей період взяли С. Іванов (надав понад 3,5 тис. предметів), В. Скуратівський, Г. Легастов, Ю. Сегал, О. Нечипоренко, М. Грищенко (згодом – дир.). Нині у К. к. м. зберігаються понад 25 тис. експонатів осн. фонду. Постійна експозиція розміщена у 8-ми залах на 2-х поверхах заг. пл. 386,2 м2. Функціонують відділи природи, історії (підвідділи: давньої та нового часу історії, етнографії) та виставк. зала. У відділі природи представлено ландшафтне районування, геологію, рослин. і тварин. світ Коростенщини. Серед унікал. експонатів відділу історії – древлян. золоті прикраси, зброя та речі побуту 10–19 ст. У етногр. підвідділі не лише виставлені традиц. укр. одяг, хатнє начиння, інструменти тощо, а й відтворено приміщення ремісників, зокрема кузні 19 ст. Окремі розділи присвячені подіям Визв. змагань 1917–21, голодомору 1932–33, 2-ї світ. вій­ни. У розділі повоєн. історії висвітлено розвиток підпр-ва «Коростенський фарфор». Виставк. зала призначена для екс­­понування тимчас. виставок мит­­ців, зокрема й місц., виробів нар. майстрів, фотоекспозицій. 2009 на базі музею організовано 1-й Міжнар. наук.-практич. польовий семінар експерим. археології. Музейні працівники проводять уроки крає­знавства, зустрічі з видат. людьми Коростенщини, заходи до пам’ят. дат. Нині К. к. м. очолює В. Польгуй.

Статтю оновлено: 2014