Купчинський Олег Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Купчинський Олег Антонович

КУПЧИ́НСЬКИЙ Олег Антонович (псевд. і крипт.: Антонович, О. Антонович, Олег Антонович, О. А., О. К.; 18. 05. 1934, с. Сороцьке, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) – істо­рик, мовознавець. Канд. філол. (1974), д-р істор. (2006) н. Дійс. чл. НТШ (1992). Закін. Львів. ун-т (1958). Відтоді працював у ЛНБ та ін. установах; від 1960 – у ЦДІА УРСР у Львові: 1971–78 – нач. відділу використання і публікації документів; 1978–96 – н. с. Ін-ту українознавства НАНУ (Львів). Учасник ініціатив. групи зі створення (1988–89) та делегат Установ. з’їзду (Київ, 1989) НРУ, чл. львів. Т-ва укр. мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» (1990–94). Від 1989 – наук. секр., 1989–2005 – голова Комісії спец. (допоміж.) істор. дисциплін, 2005–14 – голова НТШ в Україні. За сумісн. від 1994 читає лекції у Львів. ун-ті й Укр. катол. ун-ті (Львів). Наук. дослідження: укр. і сло­в’ян. мови та ойконімія, істор. і філол. джерелознавство, архівознавство й ін. спец. (допоміжні) істор. дисципліни. Упорядник низки збірок документів і матеріалів, серед яких – «Іван Франко…» (1966), «Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.» (1970), «Леся Українка…» (1971), «Русал­ка Дністрова» (1989), «Михайло Драгоманов…» (2001; усі – Київ); видавець архівно-наук. спадщини М. Гриневецького, І. Ва­гилевича, І. Старчука, Я. Падоха та ін.; ред. період. вид. НТШ («Записки НТШ», т. 221–267, «Вісник НТШ», ч. 35–50, «Хроніка НТШ», ч. 98–100) і моногр. праць, відп. ред. «Енциклопедії НТШ» (К.; Л.; Т., 2012, т. 1; 2014, т. 2).

Пр.: Каталог пергаментних докумен­тів ЦДІА УРСР у Львові. 1299–1799. К., 1972 (співавт.); Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. К., 1981; Земські та гродські судово-адміністра­тивні документальні фонди Львова. К., 1998; Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. К., 2004; Вибрані статті та матеріали. Т. 1–3. Л., 2011; Наукове товариство ім. Шевченка: До­слідж., мат. Л., 2013.

Літ.: Дишлевий П. С. Присудження заохочувальної премії Архівного управ­ління за кращу науково-дослідну працю // Архіви України. 1973. № 2; Тре­губ М. Купчинський Олег Антонович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2000. Вип. 7; Гирич І. Слово про ювіляра // «До джерел»: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 1. К.; Л., 2004; Олег Купчинський: Бібліогр. покажч. 1961–2004. Л., 2006; Сварник І. Дослідник історичних джерел. До 80-річчя від дня народження // Львівщина в 2014 р. Знаменні і пам’ят­ні дати краю. Л., 2014.

І. Б. Гирич

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. Б. Гирич . Купчинський Олег Антонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51741 (дата звернення: 11.04.2021)