Купчишин Анатолій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Купчишин Анатолій Іванович

КУПЧИ́ШИН Анатолій Іванович (10. 11. 1945, с. Слобода-Мурафська, нині у складі с. Клекотина Шаргород. р-ну Вінн. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1987). Чл.СП РФ і Казахстану. Закін. Казах. ун-т (Алма-Ата, нині Алмати, 1967), де й працює з перервою: 2001–08 – проректор з наук. ро­­боти, нині займається н.-д. роботою. 1985–87 – 1-й проректор, 1987–2001 – проф., зав. каф. експерим. фізики, водночас від 1987 – дир. Фіз.-технол. центру Казах. пед. ун-ту (Алмати). Осн. наук. дослідж. у галузі ядер. фізики, радіац. фізики твердого тіла та космосу. Під його кер-вом створ. унікал. радіац.-технол. центр для проведення навч., наук., дослід. і пром. робіт з впливу різноманіт. видів опромінення на структуру та властивості конденсов. середовищ. Спільно з рос. фізиком Е. Боссом розробив новий теор. каскадно-ймовірніс. метод розрахунку енергет. і просторово-часових розподілів первин. і вторин. частинок, концентрації радіац. дефектів, кутових кореляцій анігіляц. фотонів. Автор експерим. методу позитрон. сканування, амплітудно-частот. зондування дефектів за глибиною. Написав понад 2200 пісень, які увійшли в 13 поет. збірників. Значну кількість поезій присвятив Україні.

Пр.: Решение физических задач кас­­кадно-вероятностным методом. Алма-Ата, 1988; Математическое моделиро­­вание каскадно-вероятностных функций для заряженных частиц. Алматы, 1998; Моделирование на ЭВМ КВ-функ­­ций и их связь с марковскими процес­­сами. Алматы, 2002; Механооптические исследования полиимидных пленок, облученных электронами и подверг­­ну­­тых воздействию механической нагруз­­ки и температуры // Изв. вузов. Физика. 2007. Т. 50, № 2 (усі – спів­авт.).

Літ.: Купчишин М. Ф., Купчишин А. І., Купчишин Є. М. Родовід Купчишиних. Алмати, 2005.

А. І. Слобідський

Стаття оновлена: 2016