Курас Григорій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курас Григорій Михайлович


Курас Григорій Михайлович

КУ́РАС Григорій Михайлович (22. 12. 1957, Харків – 16. 03. 2008, м. Нью-Йорк, США) – історик. Канд. істор. н. (1992). Чл. Укр. істор. т-ва, УВАН, НТШ. Закін. Черніг. пед. ін-т (1980). Учителював у м. Щорс (Черніг. обл.). 1998 емігрував до США, мешкав у Нью-Йорку. Опрацьовував архівні матеріали (НТШ, УВАН, Слов’ян. відділу Нью-Йорк. публіч. б-ки тощо), написав біографії вчених з Чернігівщини: Д. Дорошенка (підготував його бібліографію), В. Дубровського, О. Оглоблина, В. Шугаєвського, збирав інформацію про ін. визнач. діячів укр. діаспори, зокрема Є. Архипенка, І. Борщака, Н. Полонську-Василенко, В. Мія­ковського. Автор низки публікацій про Черніг. губерн. вчену архівну комісію, наук. і громад.-політ. діячів. Частину підготовлених К. біогр. статей опубліковано в «Енциклопедії історії Укра­їни». Співпрацював у ж. «Український історик».

Пр.: Розвиток історичного крає­знавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст. // Третя респ. наук. конф. з істор. краєзнавства: Тези доп. К., 1984 (спів­авт.); Тернистий життєвий шлях чернігівця М. Шрага, заступника голови Центральної Ради // Сіверян. літопис. 1995. № 1 (спів­авт.); Батько і син Шраги // Молода нація. 2003. № 1; Листи Олександра Оглоблина до Ната­­лії Дорошенко // УІ. 2005. Т. 42, Ч. 2–4; До продовження бібліографії Дмитра Дорошенка (1944–2006 рр.) // Вісті УВАН. 2007. Т. 4. Літ.: Григорій Михайлович Курас: Біобібліогр. покажч. Чг., 2007; Григорій Курас: Некролог // УІ. 2009. Т. 46.

Статтю оновлено: 2016