Кургаєв Олександр Пилипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кургаєв Олександр Пилипович


Кургаєв Олександр Пилипович

КУРГА́ЄВ Олександр Пилипович (20. 04. 1940, с. Іванівка, Башкорто­­стан, РФ) – фахівець у галузі ЕОМ. Д-р тех. н. (2007). Закін. Київ. ун-т (1968). Від 1962 працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): 1990–96 – зав. лаб. інформ. ма­шин, від 2007 – пров. н. с. Один із розробників першого в СРСР однокристального 16-розряд. мі­кропроцесора серій. мікроЕОМ «Електроніка С5-21» (1978); низки модифікацій цифро-аналог. інтерполяторів різних класів точ­ності і продуктивності, що впро­вадж. у цифр. магнітофонах для накопичення інформації надвеликих об’ємів. Осн. напрям наук. дослідж. – комп’ютерні системи оброблення знань, представлених у формі наук. теорії.

Пр.: Мини-ЭВМ: Принципы построения и проектирования. К., 1975 (спів­авт.); К вопросу о классификации объек­тов автоматизации // УСМ. 1984. № 3; Аналитические оценки качества проектирования ЭВМ на структурном эта­пе // Кибернетика. 1984. № 6; Об эф­фек­тивности типового проектирования при автоматизации заданного мно­жества однородных объектов // ЭММ. 1989. Т. 25, № 3; Методология создания метаязыка для работы со знаниями // Матем. машини і системи. 2001. № 1, 2; Проблемная ориентация архи­тек­туры компьютерных систем. К., 2008.

Статтю оновлено: 2016