Кургак Володимир Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кургак Володимир Григорович


Кургак Володимир Григорович

КУРГА́К Володимир Григорович (18. 07. 1949, с. Перебудова Нiжин. р-ну Чернiг. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1995), проф. (1998). Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1971). Працював від 1972 на Чернiг. с.-г. дослід. станцiї (с. Прогрес Козелец. р-ну); від 1977 – у ВНДІ випробування машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва (смт Дослідницьке Васильків. р-ну); від 1981 – в Ін-ті землеробства НААНУ (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну; обидва – Київ. обл.): від 2003 – зав. лаб. лу­кiвництва. Обґрунтував екол.-бiол. й агротех. основи створення високопродуктив. сiяних і природ. лукiв на Полiссi та в Лісостепу України. Описав за­кономiрностi формування, видовий i сортовий склад лучних агрофiтоценозiв, запропонував норми висiву насiння та способи розмiщення компонентiв при залуженні, шляхи підвищення ефективності застосування в луківництві симбіотич. азоту бо­бових трав, систему удобрення, режими зрошення та використання лучних травостоїв, а також системи ведення лукопасо­вищ. госп-ва на угіддях, виведених з інтенсив. обробітку.

Пр.: Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ. К., 1986 (спів­авт.); Раціональне використання сіяних лучних травостоїв // Тваринництво України. 1995. № 8; Екологічне значення лучних угідь в агроландшафтах Українського Полісся // ВАН. 1997. № 2; Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних ценозів // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. К., 2003. Вип. 1–2 (спів­авт.); Лучні агрофітоценози. К., 2010.

Статтю оновлено: 2016