Курдиновський Василь Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курдиновський Василь Григорович


Курдиновський Василь Григорович

КУРДИНО́ВСЬКИЙ Василь Григорович (12(24). 08. 1871, с. Лютенські Будища, нині Зіньків. р-ну Полтав. обл. – ?) – публіцист, педагог. Закін. Полтав. духовні уч-ще та семінарію, С.-Петербур. духовну академію (1895) зі ступ. канд. бо­гослов’я. 1895–96 – викл. рос. мови і словесності Полтав. жін. єпархіал. уч-ща; від 1896 – викл. словесності Кишинів. духов. семінарії; водночас від 1908 – ред. г. «Кишиневскія епархіальныя вѣдомости» і сб. «Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества». Автор низки статей на реліг., церк.-істор. і краєзн. тематику.

Пр.: Крестовоздвиженская церковь села Лютенскихъ Будищъ Зеньковского уѣзда // Полтав. епархіал. вѣдомости. Часть неоффиціальная. 1895. № 2; Покровская церковь села Сулимовки Переяславского уѣзда // Там само. № 9; Село Сенчанские Юсковцы и святыня его храма // Там само. 1898. № 2, 3; Замечательные памятники церковной старины въ с. Римаровке Гадячского уѣзда // Там само. № 10; Генеральное размежевание епархій малороссійскаго края въ конце пришлого (18) века // Там само. 1899. № 24; Местечко Опош­ня Зеньковского уѣзда // Там само. 1901. № 34; Страничка изъ жизни ду­ховно-учебныхъ заведений Полтавской епархіи въ середине (19) столетия по воспоминаниямъ А. М. Пархомовича (1851–1857 гг.) // Там само. 1905. № 28–30; 1906. № 19–21, 26–27; Ближайшая задача для деятельности церковно-археологическаго комитета // Там само. 1907. № 5; Отрицательные типы современного русскаго духовенства по произведениям новейшей беллетристики // Кишинев. епархіал. вѣдомости. 1908. № 11, 12, 17.

Статтю оновлено: 2016