Курдюмов Микола Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курдюмов Микола Васильович


Курдюмов Микола Васильович

КУРДЮ́МОВ Микола Васильович (1885 – 07(19). 09. 1917, Мінськ?) – ентомолог. Походив із дворян Кур­­ської губ. (Росія). Учасник 1-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. політех. ін-т (1909). Того ж року здійснив подорож до США для ознайомлення з діяльністю ентомол. закладів, був співроб. Вашинґтон. ентомол. бюро, чл. Амер. асоц. приклад. ентомоло­­гії. 1910–14 працював зав. ентомол. відділ. Полтав. с.-г. дослід. станції; 1914 – в. о. зав. ентомол. бюро Полтав. губерн. земства. Чл. Т-ва дослідників при­­роди при Харків. ун-ті (1907), Київ. т-ва любителів природи (1908), Полтав. с.-г. т-ва (1910). Основоположник с.-г. ентомології. Вивчав двокрилих комах, систематику і біологію паразитів перетинчастокрилих (описав декілька нових видів та родів), можливості використання їх для боротьби з шкідниками с.-г. куль­­тур. Зібрав значну колекцію комах, а також ентомол. б-ку (понад 3 тис. книг, переважно іноз. вид.). Сконструював низку приладів для спостережень за комахами. Ім’ям К. названо вид комах Sipha Kurdjumovi Mord. 2011 у Полтав. аграр. академії проведено 1-і Курдюмів. читання.

Пр.: Главнейшие насекомые, вредя­­щие зерновым злакам в Средней и Юж­­ной России; Главнейшие насекомые, вредящие полеводству (обидві – Полтава, 1913).

Літ.: Знаменский А. В. Николай Ва­­сильевич Курдюмов и его роль в развитии прикладной энтомологии в Рос­­сии // Изв. Отделения приклад. энто­­мологии. Петроград, 1921. Т. 1; Колес­­ні­­ков Л. О. Перші Курдюмівські читання // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2011. № 4.

Статтю оновлено: 2016