Курдюмов Олександр В’ячеславович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курдюмов Олександр В’ячеславович


Курдюмов Олександр В’ячеславович

КУРДЮ́МОВ Олександр В’ячеславович (19. 10. 1938, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – кристалограф, фахівець у галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства. Брат Г. Курдюмова. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1993), чл.-кор. НАНУ (2000). Премія РМ СРСР (1981), премії ім. І. Францевича (1989) та ім. Г. Курдюмова (2001) НАНУ. Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Відтоді працює в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1990 – зав. відділу структур. дослідж. кераміч. і надтвердих матеріалів. Осн. наук. дослідж. присвячені вивченню фазових і структур. перетворень у вуглеці та нітриді бору. Відкрив і дослідив мартенситні перетворення шаруватих структур цих речовин у модифікації. Один із розробників надтвердого матеріалу «гек­саніт-Р», створ. на основі вюрцит. модифікації нітриду бору. Під його кер-вом створ. принципово новий метод ударно-хвильового синтезу фаз високого тиску.

Пр.: Фазовые превращения в углероде и нитриде бора. К., 1979 (спів­авт.); Сверхтвердые материалы. К., 1980 (спів­авт.); Полиморфные модификации углерода и нитрида бора: Справоч. Москва, 1994 (спів­авт.); Синтез и струк­тура нанодисперсных порошков сверх­твердых фаз // ПорМ. 2000. № 7–8; Сверхтвердые углеродные пленки с графитоподобной структурой // СМ. 2002. № 2 (спів­авт.); Физические прин­ципы управляемого синтеза нано­струк­турных сверхтвердых фаз высокого давления // Наноструктур. материаловедение. 2005. № 1 (спів­авт.); Использование метода высокотем­пера­турного ударного сжатия для синтеза алмазных нановолокон // Доп. НАНУ. 2009. № 11 (спів­авт.).

Літ.: Курдюмов Олександр В’ячесла­вович: До 70-річчя від дня народж. // Вісн. НАНУ. 2008. № 10.

Статтю оновлено: 2016