Курепін Віктор Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Курепін Віктор Олександрович


Курепін Віктор Олександрович

КУРЕ́ПІН Віктор Олександрович (06. 11. 1937, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1995). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1960). Відтоді працював у Шалим. геол.-розв. експедиції Зх.-Сибір. геол. упр. (с. Усть-Шалим Кемеров. обл., РФ). 1963–66 – у Новосибір. ун-ті (РФ); 1966–69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР; 1969–99 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ та Держкомгеології України (обидва – Київ): 1996–99 – пров. н. с. Від 1999 – на пенсії. Наук. дослідження: термодинаміка мінералів, термодинам. теорії твердих розчи­нів, аналіз мінерал. рівноваг у гірських породах, оцінювання термодинам. умов мінерало­­утворення.

Пр.: Термодинамика минаралов пе­ре­менного состава и геологическая термобарометрия. К., 1981; Геотермо­барометр гранат + кордиерит + силлиманит + кварц и термодинамические условия образования кордиерит-содержащих гранитов и гнейсов Украинского щита // МЖ. 1998. № 6; Эро­зионный срез гранулитовых блоков Украинского щита по данным геологической термобарометрии // Там само. 2003. Т. 25, № 5–6; Мінералогія у Національній академії наук України // Там само. 2008. Т. 30, № 3 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016