Курилко Любомир - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курилко Любомир

КУРИ́ЛКО Любомир (1932, Львів – 24. 08. 2010, м. Ньюарк, шт. Нью-Джер­­сі, США) – фахівець у галузі нафтоперероблення, меценат. Під час 2-ї світ. разом із родиною перебував у таборах для переміщених осіб в Австрії. Від 1949 – у США. Закін. Сиракуз. ун-т (Нью-Йорк, ступ. магістра хім. інженерії). Працював на підпр-вах з очищення нафти, буд-ва наф­­тосховищ і вироб-ва ракет. дви­­гунів. Згодом вступив до Прінстон. ун-ту (шт. Нью-Джерсі), де був також лектором і здобув ступ. магістра аерокосм. та тех. наук. У Пенсильван. ун-ті (м. Фі­­ладельфія) захистив доктор. пра­­цю з питань удосконалення методів оброблення нафт. сировини. Працював проф. Тех­­нол. ін-ту Стівенса (м. Гобокен, шт. Нью-Джерсі). 1981 заснував консультат. фірму «Зорекс» (у га­­лузях теплового випромінюван­­ня, використання й збереження енергії, охорони довкілля), 1993 – підпр-во з перероблення паперу «Нітані». Співпрацював з Амер.-укр. мед. фундацією, що спонсорувала переклади англомов. мед. підручників і словників. За­­вдяки пожертвам К. 2007 у Льво­­ві видано укр.-англ. версію 2-том. «Ілюстрованого медичного слов­­ника Дорланда» (30-е вид.). На­­давав повні стипендії 10-ти студентам з незамож. родин Львів. ун-ту. За його сприяння низка укр. установ (Нац. тех. ун-т Укра­­їни «Київ. політех. ін-т», Публічна б-ка ім. Лесі Українки в Києві) отримали комп’ютери. Чл. Плас­­ту.

Літ.: Джуль П. Д-р Л. Курилко – вчений і філантроп // Свобода. 2010, 8 жовт.

П. Пундій

Стаття оновлена: 2016