Курило Василь Леонідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курило Василь Леонідович

КУРИ́ЛО Василь Леонідович (27. 04. 1954, с. Комиші Охтир. р-ну Сум. обл.) – фахівець у галузях меха­­нізації сільського господарст­­ва та рослинництва. Д-р с.-г. н. (2003), чл.-кор. НААНУ (2016). Закін. Харків. ін-т механі­­зації та електрифікації с. госп-ва (1980). Працював у колгоспах Черніг. і Сум. обл. Від 1985 – в Ін-ті біоенергет. культур. і цукр. буряків НААНУ (Київ): від 1996 – зав. сектору механізації виро­­щуван­ня та збирання цукр. буряків, від 2003 – зав. лаб. механізації, від 2008 – зав. лаб. техно­­логій вирощування і перероб­­лен­­ня біоенергет. культур для вироб-ва цукру та біопалива, від 2011 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідж.: розроблення тех­­нологій та тех. засобів для вирощування і збирання цукр. та корм. буряків, їхнього насіння, цикорію, цукр. і зерн. сорго, свіч­­грасу, енергет. верби та ін. куль­­тур.

Пр.: Шляхи розвитку засобів механізації для вітчизняного буряківництва // ВАН. 1997. № 3 (спів­авт.); Технологічні процеси виробництва насіння цукрових буряків. К., 1997; Удосконалення процесу вирощування насінників буряків безвисадковим способом // Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків УААН. К., 2000. Вип. 2, кн. 2; Агрофізичні властивості цукрових буряків і показники якості роботи бурякозбиральних машин. К., 2003 (спів­авт.); Вплив способів догляду за посівами на продуктивність кормових буряків // Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків УААН. К., 2008. Вип. 10 (спів­авт.); Агротехнічні основи оптимізації технології вирощування насіння цукрових буряків. К., 2013.

О. О. Іващенко

Стаття оновлена: 2016